921

t.o.m. SFS 2020:1207 SFS nr: 2010:2039. Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 2010  gymnasieutbildning · Skollag (SFS 2010:800). Lagen började tillämpas 2011- 07-01.

  1. Samsung ml-1630 drivrutiner
  2. Peter winblad
  3. Ardalan shekarabi presskontakt
  4. Dataprogrammerare utbildning göteborg
  5. Nytt om vikingasjukan
  6. Cykelreparation kit

Stödåtgärder Reducerat program. 6 § En elev kan befrias från undervisning i en eller flera kurser eller gymnasiearbetet om eleven önskar det och har påtagliga studiesvårigheter som inte kan lösas på något annat sätt. Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Fri kvot. Enligt Gymnasieförordningen kan ett begränsat antal platser avsättas för dem som på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande eller kommer från skolor som har betyg som inte utan vidare kan jämföras med betygen från grundskolan. Polis, Kriminologi eller socionom?

3 §; ändr. 1 kap.

Reducerat program beslutas inom ett åtgärdsprogram. Given i Helsingfors den 27 november 1992. Förordning om ändring av gymnasieförordningen . På föredragning av undervisningsministern. upphävs i gymnasieförordningen av den 12 oktober 1984 (719/84) 3 §, 29 § 2 mom., 32 § 7 mom., 36 §, 78 § 3 mom. och 96 §, Enligt 3 kap. 2§ i Skolförordningen [2] samt 3 kap.

Gymnasieforordningen

om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); utfärdad den 9 september 2010. Regeringen föreskriver i fråga om gymnasieförordningen (1992:394)1 dels att 6 kap. 4 § i stället för dess lyde lse enligt förordningen (2010:1040) om ändring i gymnasieförordningen ska ha följande lydelse, dels att 6 kap. 14 § ska ha följande lydelse. 6 kap. Friskolornas riksförbunds yttrande över förslagen till förändringar i skol- och gymnasieförordningen avseende bidrag till fristående skolor (Pdf, nytt fösnter) 2017-12-22.
Lysholm supercharger rebuild

Gymnasieforordningen

Gymnasieförordningen. Den 1 februari 2011 trädde den nya gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) i kraft. Förordningen ska tillämpas på utbildning som påbörjas höstterminen 2011. Gymnasieförordningen, SFS 2010:2039.

Skolförordning (SFS 2011:185) · Gymnasieförordning (SFS 2011:2039)  24 § gymnasieförordningen (2010:2039)).
Astradskolan mat

circle k basta biltvatt
vad kravs for att bli aklagare
utlandet karantene
metformin 500 mg
tege el

9 §, 13 kap. 3, 7 §§, rubr. närmast före 4 a kap.


Arbetsförmedlingen yrken och framtid
rh negative blood being tracked

1, 7 §§, 4 a kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 9 kap. 9 §, 13 kap.

14 § och 5 kap.

Studie- och yrkesvägledarna kan ge dig mer  (Gymnasieförordningen 5:2, 1:12 , 7:10).