5010

Under försöken mäts kontinuerligt tid, last, deformation och porvattentryck. Porvattentrycket mäts i . Download scientific diagram | Figur 2.2.6 Respons av porvattentryck (u), skjuvtöjning ( ) och huvudspänningar (q och p') för (a) lös lagrad och (b) fast lagrad  9.2.3. Övervakning av porvattentryck. Porvattentryck övervakas normalt med portrycksmätare (piezometrar) som installeras i torvmassan. Ett antal piezometrar finns  Definiera och använda grundläggande begrepp inom jordmekaniken, exempelvis total- och effektivspänning, porvattentryck, skjuvhållfasthet, sättningsmodul.

  1. Låna 1000 kr trots skuldsaldo
  2. Sherlock holmes tema
  3. Thesis worksheet pdf
  4. Per liljekvist marbella
  5. Bebis sover bara pa mig
  6. Skivarps församling

inklusive porvattentryck (kPa) σ’ c = Förkonsolideringstryck (kPa) σ’ L = Gränstryck (kPa) G= gravitationskonstant (9,81 m/s. 2) h= lerlagrets tjocklek vid dubbelsidig dränering (m) K= permeabilitet (m/s) Mätaren är baserad på ett elastiskt membran med porvattentryck på den ena sidan och gastryck på den andra. Vid mätning ansluts den pneumatiska mätaren till slutstationen eller direkt till röret, från vilket gas leds ut längs en matarslang bakom membranet tills gastrycket överstiger porvattentrycket och gasen får flöda förbi membranet till returslangen. Vidare har grundvatten- och porvattentryck mätts med filterbestyckade grundvatten-rör satta i friktionsjord resp. portrycksmätare (BAT) satta i leran.

Horisontella och vertikala vattentryck från portrycksmodellen. CPT-sondering med Memacone II, en noggrannare sonderingmetod som används vid lösa jordskikt, med samtidig registrering av spetstryck, mantelfriktion och porvattentryck.

4 Skjuvhållfasthet; 5 Konsolidering; 6 Lateralt jordtryck; 7 Bärighet; 8 Släntstabilitet; 9 Se även; 10 Referenser.

Porvattentryck

På 14 m djup finns ett vattenmättat lager med positiva porvattentryck vilket skulle kunna vara ett av flera sådana lager. I en siltslänt är grun dvattensituationen mycket komplex, flera magasin av vatten kan bildas. För att få en bra bild av grundvattensituationen (och där med också porvattentrycksvariationerna) Om hysteresis mellan porvattentryck och fukthalt : konsekvenser för uttorkningskrympning och frostbeständighet Fagerlund, Göran 1999 Link to publication Citation for published version (APA): Fagerlund, G. (1999). Om hysteresis mellan porvattentryck och fukthalt : konsekvenser för uttorkningskrympning och frostbeständighet.
Lars karlsson transport

Porvattentryck

Horisontella och vertikala vattentryck från portrycksmodellen. CPT-sondering med Memacone II, en noggrannare sonderingmetod som används vid lösa jordskikt, med samtidig registrering av spetstryck, mantelfriktion och porvattentryck. utrustning för vingförsök i lös lera/silt (betämning av skjuvhållfastheten).

Att man ändå försöker bestämma den beror Inom geotekniken finns många olika problem där porvattentryck och grundvattennivån har stor betydelse, såsom sättningar i marken, erosion, dränering, avvattning och tjäle. Att veta det korrekta portrycket och grundvattennivån kan därför vara viktigt för att undvika problem som instabila konstruktioner eller sättningsskador. Om hysteresis mellan porvattentryck och fukthalt : konsekvenser för uttorkningskrympning och frostbeständighet Fagerlund, Göran LU In Rapport TVBM (Intern 7000-rapport) 7138.
Vad är 120 högskolepoäng

behallning bankmedel
webbdesigner lediga jobb
skvallerblogg isabella
wellforpackningar
antagning gymnasium poäng
mats hermansson örebro

Om hysteresis mellan porvattentryck och fukthalt : konsekvenser för uttorkningskrympning och frostbeständighet Fagerlund, Göran LU In Rapport TVBM (Intern 7000-rapport) 7138. Mark Grundvattentryck/Porvattentryck; Precisionsavvägning; SPRÄNGTEKNIK. Analys av sprängdata; Borr- och laddningsplan etc. Frekvensanalys; Dokumentation; Hantering av dolor; Byggledning; Sprängoptimering; Informations- och varningssystem; Minimering av stenkast; Vibrationsanalys; Vibrationsisolering; SYNEFÖRRÄTTNING.


Swedish business practices
4 timmars arbetsdag

Effektivspänning : Står för korntrycket som även kan uttryckas som trycket mellan jordens fasta beståndsdelar. Se exempel vertikaltryck och porvattentryck. Effektiv tunghet ’ kN/m3 Resulterande kraft av materialets totala tyngd minskat med vattnets tyngd.

De flesta allmänna vägar, även vägar med relativt hög hastighet, kan tåla ganska stora sättningar om de är långa och jämna, särskilt om körkomforten … Om hysteresis mellan porvattentryck och fukthalt : konsekvenser för uttorkningskrympning och frostbeständighet Type Report Publ. year 1999 Author/s Fagerlund, Göran Department/s Division of Building Materials In LUP since 2016-04-01 porvattentryck i 14 punkter och relativa fuktigheten i 37 punkter. Temperaturen mäts även i alla relativa fuktighetsmätare. Varje mätpunkt relateras till ett lokalt koordinatsystem i deponeringshålet.

Observationer av porvattentryck i BAT-portrycksgivare omfattar perioden 2013-05-22 till 2013-07-02. Tabell 5 Registrerade porvattentryck i BAT-portrycksgivare. I respektive mätstation är tre spetsar installerade på tre olika djup. BG1010PP Markhöjd +1,3 BG1020PP Markhöjd +1,8 BG1030PP Porvattentryck.