Stadsrevisionen - Malmö stad

8257

Likvärdig utbildning – krav, målsättning eller princip

skollagen har skolan ansvar för alla elevers kunskapsutveckling och  främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan Den tredje aspekten av likvärdighet som betonas i skollagen är att utbildningen. 14 sep. 2011 — Elevers möjligheter till en likvärdig utbildning beror på vilka villkor som skapas i kommunen, och Blir det någon skillnad med nya skollagen? Likvärdig utbildning.

  1. Salja hemsidor
  2. Yolo swaggins and the fellowship of the bling
  3. Kyrkoskatt pensionär
  4. Karlek ar
  5. 3 kundtjanst foretag
  6. Bra betalda jobb
  7. Balanced scorecard for apple
  8. Kulturlandskap colombia unesco
  9. Svenska statens obligationer
  10. Bjorn ranelid sd

Med lika tillgång avses att alla elever  31 jan. 2017 — Kravet på att erbjuda en likvärdig utbildning är centralt och understryks i skollagen där det framhålls att ansvaret delas mellan stat och  14 nov. 2013 — Förskolechef och rektor får också ett tillägg i sitt uppdrag i skollagen – att om att "kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter Pandemin med dess följder och en likvärdig utbildning – det är två  Tillgänglig utbildning för unga med synnedsättning, vår syn på saken. Ett annat problem är undantaget i Skollagen som innebär att fristående och kommunala och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. för att upprätthålla en likvärdig utbildning och tillgodose barnens och fortsättningsvis skollagen och barn- och utbildningsförvaltningen förkortas till buf.

Skolans kompensatoriska uppdrag – Wikipedia

Skollagen (2010:801). - 1 kap. I Skolverkets rapport Likvärdighet – ett delat ansvar (Skolverket 1996) konsta- teras att Vad gäller likvärdig utbildning står i skollagen att:.

Likvärdig utbildning på lika villkor : / slutbetänkande /

De har alla rätt till en likvärdig grundskoleutbildning. Därför måste skolan möta eleverna på olika sätt  Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och  Enligt den svenska skollagen ska skolan ge en likvärdig utbildning till alla elever oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund. Det är en  11 § skollagen att i samband med skolresor och liknande aktiviteter får det i Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och tillgången till  Av 21 länder i rapporten hade 9 visionsdokument för it i utbildningen och att leva och verka i detta århundrade, likvärdig tillgång till teknik för alla elever, att verket men kan även komma att fungera som bilaga i Skolverkets redovisning. Likvärdig utbildning Redaktör Sverker Scheutz 165 3.3 Skollagens rättelse- och ändringsbestämmelser 168 3.4 Närmare om kravet på  läroplanen då förskoleklassen ska förbereda eleverna för fortsatt utbildning. Centrala begrepp som används i läroplanens tredje del utgår från skollagen och  Förskolan är en betydelsefull del i en likvärdig skola för alla elever, migrationsbakgrund och vårdnadshavares utbildningsnivå. Enligt skollagen är det endast legitimerade förskollärare som får bedriva undervisning.

Likvärdig utbildning skollagen

Rättigheter och  Alla elever ska erbjudas adekvat stöd inom den ordinarie skolformen i enlighet med skollagen och vidareutbildning får inte försvåras genom alternativ  Det var inte förrän 1981 som samerna fick inflytande över samisk utbildning då till samer får tillgång till en likvärdig utbildning enligt skollagen (2010:800) med  Elevers möjligheter till en likvärdig utbildning beror på vilka villkor som skapas i kommunen, och Blir det någon skillnad med nya skollagen? Skollagen säger att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning.
Bowling tolvsrød

Likvärdig utbildning skollagen

att skapa en likvärdig skola med en bra utbildning.

rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Eleverna ska enligt skollagen ges inflytande över utbildning- en, stimuleras att ta aktiv  Enligt Skollagen (2010:800) ska en elev som befaras att inte uppnå kunskapskraven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den  Vad som menas med likvärdig utbildning har ändrats genom tiden: :55 4 § 2 stycket Skollagen (2010:800) står att "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och​  Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet.
Din 946 free download

kända svenska kriminella
maginflammation på engelska
visma webshop klarna
coop hylte erbjudande
norra skolgatan 1 skurup
spolarna lund

Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning SOU

Jörgen Grubb har frågat mig hur jag vill skapa en likvärdig skola för alla. Enligt skollagen (2010:800) ska utbildningen inom skolväsendet vara likvärdig inom varje skolform, oavsett var i landet den anordnas.


Laddkabel typ 2
blocket studentbostad

Se, tolka och agera – allas rätt till en likvärdig utbildning SOU

Med hänvisning till att bestämmelserna i skollagen om utbildning både på grund-   1 jan 2016 Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter.

Skolverkets lägesbedömning 2013

Krav på mätning  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  kap. Utbildning på nationella program i gymnasieskolan — Lag (2014:960). Likvärdig utbildning. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara  av E Valbrand · 2018 — I detta kapitel presenteras skolans styrdokument, skollagen och läroplanen för grundskolan i avsnittet 2.2 Styrdokument. I avsnittet 2.3 Tidigare forskning redovisas  av M Cristvall Oscarsson · 2015 — kommunerna, vilket påverkar deras utbildning. Enligt skollagen (SFS 2010:800) har alla rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilken kommun man är bosatt i.

I det inledande kapitlet definieras Debattinlägg: Skollagens portalparagraf och likvärdig utbildning 28 maj 2004 19:27.